Co je nového?

Novinky ❈


            

 • Výkresy žáků 1. a 2. třídy budou zdobit během listopadu a prosince vstupní chodbu MěÚ v´Kopidlně.
 • Děkuji všem dětem i jejich rodičům za účast na sobotním vítání občánků.
 • Při odpoledním vyučování jsme vydlabávali a vyřezávali dýně. Děti byly moc šikovné, nedošlo k žádnému zranění. Děkuji všem rodičům, kteří dýni do školy poslali (někteří i kupovali).
 • V pondělí 23. 10. jsme byli na besedě v knihovně. S paní knihovnicí si děti povídaly o postavičce Rumcajse (autoři, další postavy Václava Čtvrtka, zajímavosti ze života Radka Pilaře a Václava Čtvrtka), složily si puzzle, prohlédly si některé knihy z nabídky knihovny.
 • V úterý 17. 10, jsme byli na podzimní vycházce v parku. Sbírali jsme bukvice a listy stromů, poznávali jsme listnaté a jehličnaté stromy, děti vyplňovaly pracovní list, za který také dostaly známku.
 • V naší třídě je už 18 dětí. Přibyla nám Terezka Oborníková, která k nám přišla ze ZŠ Jičíněves.
 •  V pátek 6. 10. se uskutečnila ve všech budovách školy cvičná evakuace. Děti se po vyhlášení poplachu co nejrychleji přemístily se svými třídními učitelkami mimo budovu školy na předem daná shromaždiště. Naším místem bylo prostranství na hřišti před KVC. 
 • 20. 9. proběhl projektový den pod názvem Putování Amazonií. Děti se dozvěděly něco o Amazonských deštných pralesích,  (zvířata, příroda, domorodí obyvatelé). Byli rozděleni do čtyřech skupin.(kmenů). Každý kmen si zvolil jméno a má svého vedoucího, (náčelníka). Máme tyto kmeny: Ještěři, Černí panteři, Rychlé šípy a Hadi. Vyzkoušely si řeč těla domorodých obyvatel a navrhly vlastní totem. Hra Amazonie nás bude provázet celý školní rok.
 • V pátek 15. 9. děti obdržely první zásilku zdravé stravy. Pochutnaly si na nektarince, ovocném pitíčku a neochuceném mléku.
 • Ve čtvrtek 14. 9. jsme byly s dětmi v Jičíně na pohádkách. Počasí nám moc nepřálo, pršelo, ale dětem v pláštěnkách déšť nevadil. Na Valdštejnově náměstí jsme shlédli pohádkový muzikál Ať žijí duchové. Pak jsme procházeli stánky a dílničkami, kde si děti samy vybíraly, co je zajímá. Za autobus jsme utratili 38 Kč.
 • Také v letošním roce bude probíhat projekt Ovoce a zelenina do škol, nově také Mléko do škol. Děti budou jednou za 14 dní zdarma dostávat ovoce a neochucené mléko, jogurt.
 • V pátek 8. 9. se Vaše děti zúčastnily akce BESIP na víceúčelovém hřišti. Procházely několika stanovišti, které byly zaměřené na bezpečný pohyb na silnici - výbava kola, dopravní značky, viditelné ustrojení s reflexními prvky. Dále děti prošly stanovišti se záchrannými složkami a dozvěděly se něco o jejich práci, vybavení vozů (záchranka, policie, hasiči).
 • Některé Vaše děti donesly domů nezávaznou přihlášku do jazykové školy School Tour. Kurz se může uskutečnit při skupině alespoň osmi zájemců. Lektor by dojížděl do školy jednou až dvakrát týdně v brzkých odpoledních hodinách. Úroveň kurzů a ohlasy ostatních škol najdete na www.schooltour.cz. Pokud budete mít zájem, vyplťe přihlášku a pošlete po dítěti zpět. Zbytek zařídí škola. 
 • Už je nás 17. Přišla k nám z Běchar Dominika Zemánková.
 • Do začátku školního roku budu vybírat 300 Kč, ze kterých zaplatím 70 Kč na dravce, autobus do Jičína. Zbytek ponechám v třídním fondu na další potřebné věci.
 • V třídním fondu zbývá 136 Kč.
 • 4. září se Včeličky opět sejdou v budově v Hilmarově ulici  ve své třídě. Odešel od nás Tonda Klápště a přibyde nám nový žák Ivánek Bořil. Bude nás tedy zase 16.

             

 • Seznam školních pomůcek pro 2. třídu ke stažení ZDE.