Probíráme...

❈ Úkoly 

Vysvětlivky: 

SL- Slabikář

Pís- Písanka

Čj - Český jazyk

ZČT - Zdokonalujeme čtení

 Čt - Čítanka

M - Matematika

G - Geometrie

 Prv - Prvouka

Dcv.- domácí cvičení

Pozor! - co je třeba vylepšit, na co si dát pozor


PO DOBU MÉ NEPŘÍTOMNOSTI NEBUDOU ÚKOLY NA WEB TŘÍDY ZAPISOVÁNY.Týden od 6. 11. - 10. 11. 2017


Čt - číst vybrané články z Čítanky

Čj - Druhy vět, omluva, slova ve větě. Do str. 35

Pís do str. 20

M - Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky. Písemné sčítání a odčítání (dokončení PS)

Prv- Zelenina a ovoce

HV - délka not, koledy


6. 11.  Čj str. 31 cv. 6 b/- opiš, písmenem urči druh věty

7. 11.  M - str. 27 cv. 3 - opiš do sešitu a vypočítej.

8. 11. Čj  str. 31 cv. 6 c/  - opiš do sešitu, písmenem označ druh věty.

9. 11. M č. 6 - str. 1 cv. 2,4.Týden od 30. 10. - 3. 11. 2017

Čt - číst vybrané články z Čítanky

Čj - Druhy vět do str. 32, sloh- omluva

Pís do str. 20

M - Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítku. 

G- Přímka

Prv- Savci a ptáci, ryby, zelenina a ovoce

HV - délka not, koledy


            Protože u některých dětí doma nebyly, a někde ještě třeba nebudou, podmínky na správnou přípravu do školy, dnes jsou děti bez písemného úkolu a nového čtení. Dodělejte všechno, co jste za víkend díky výpadku proudu s dětmi dopsat a pročíst nestihli. (někdo má dopsat Písanku).

31. 10. Čj PS str. 20 cv. 1 

          Číst str. 37.      

          ZMĚNA TERMÍNU TŘÍDNÍ SCHŮZKY !   8. 11. 2017 (středa) od 15 hodin.

1. 11. M str. 23 cv. 4 do sešitu, zopakujte geometrii, zítra píšeme opakovací test na přímku, bod a úsečku.

       Číst str. 39. Pokud máte doma Děti z Bullerbynu, můžete už mít ve škole. Knihu určitě nekupujte, dá se vypůjčit.

2. 11. Čj str. 30 cv. 2 - Opiš, doplň za větami znaménka, označ tiskacím písmenem druh věty.

        Čítanka str. 40, 41.

        Ve škole můžu půjčit 7 knih Dětí z Bullerbynu.