Co nás čeká?

❈ Kalendář akcí 

Listopad

 • Příspěvek SRPŠ pro školní rok 2017/18 činí opět 150 Kč za jedno dítě v rodině, za každé další 50 Kč. Peníze budu vybírat do 21. 11.
 • 21. 11.  út. začíná první lekce plaveckého výcviku. Další termíny lekcí: út 28. 11. , út 5. 12. , út 12. 12., po 18. 12, út 9. 1., po 15. 1., út 16. 1. út 23. 1., út 30. 1. 2018 
 • 15. 11. se v parku uskuteční běh 17. listopadu. Děti běží 1 kolo - 350 m.
 • 8. 11. proběhne druhou vyučovací hodinu program Tonda Obal o třídění a recyklaci odpadu
 •         V 15 hodin proběhne třídní schůzka (musela jsem termín změnit z osobních důvodů)
 • 4. 11. v sobotu přivítají vybraní žáci na MěÚ v Kopidlně nově narozené občánky. Začátek akce je v 9 hodin, budou dvě skupiny (od 9 a od 10 hodin). Sraz v 8. 40 hodin před MěÚ v Kopidlně.
 • Ve čtvrtek 2. 11., pouze jeden den, bude probíhat sběr papíru, kartonu, PET lahví a víček. Kontejner bude přistavený od 13 - 17 hodin. Pokud máte možnost, předem papír zvažte.


Říjen

 • 26. - 27. 10. jsou podzimní prázdniny
 • 23. 10. navštívíme knihovnu.
 • 17. 10. vycházka do parku - podzimní stromy, sběr přírodnin


Září

 • 20. září proběhne první projektový den pod názvem "Putujeme Amazonií". Den je prostřednictvím celoroční hry zaměřený na rozvoj pozornosti, paměti, komunikace a kreativity (Osobnostní výchova)
 • 14. září ve čtvrtek pojede celý první stupeň objednanými autobusy do Jičína - města pohádek.  Odjedeme v 7. 45 hodin, vrátíme se po 11 hodině. Blíže pak upřesním. Cena 50 Kč za autobus.
 • 8. září se celá škola zúčastní na zimním stadionu programu za účasti zástupců BESIP.
 • 7. září proběhne na sokolovně od 9 hodin ukázka výcviku dravců s firmou Zeyferus. Cena 70 Kč.
 • 4. září začíná nový školní rok. Sejdeme se v 7. 15 v naší třídě Včeliček. Proběhne třídnická hodina a děti půjdou domů. Družina první den ještě nebude. Kancelář jídelny je 4. 9. uzavřena. Celý týden budeme mít 4 vyučovací hodiny.