Vítejte ve druhé třídě u Včeliček.

Prázdniny utekly jako voda a před námi je další společný rok. Informace opět najdete na našich Webových stránkách. K přečtení bude rozvrh hodin, zvonění, prázdniny, kontakty, informace o třídě, plánované akce, probírané učivo, úkoly i moje výstražné připomínky, kdy by se mělo něco rychle zlepšit. Naleznete také fotografie z loňského i letošního roku. Můžete se se mnou přes tyto stránky i kontaktovat. Letos se budou veškeré informace řešit elektronicky, proto by bylo dobré, kdybyste pravidelně Včeličky sledovali. Informace, konkrétní údaje a známky budou v Bakalářích, kde se mnou budete komunikovat a kde také budu přijímat omluvenky za abscenci ve škole.